Thumbnail
Hartmann Schedel (1440 - 1514)
Hartmann Schedel (1440 - 1514)
Niemiecki lekarz, humanista, historyk, autor Kroniki świata wydanej w 1493 roku w Norymberdze. Ur. 13 lutego 1440 w Norymberdze, zm. 28 grudnia 1514 tamże. Jego matka Anna Grabner zmarła w 1445 r. a ojciec, zamożny kupiec norymberski, Hartmann Schedel zmarł w 1451 r. Hartmanem oraz jego braćmi zaopiekował się brat ojca i on zadbał o ich wykształcenie. Brat Hartmanna, Johannes Schedel wstąpił do miejscowego klasztoru Dominikanów natomiast Georg Schedel poszedł w ślady ojca i został kupcem. Hartmann Schedel w wieku 16 lat rozpoczął studia na Uniwersytecie w Lipsku, w 1461 roku wstąpił do kółka humanistycznego Petera Ludera. Uczęszczał na wykłady z prawa i prawa kanonicznego i został magistrem nauk wyzwolonych. W 1463 przeniósł się do Padwy gdzie studiował medycynę, anatomię i chirurgię u Perusinusa Matheolusa. Równocześnie chodził na wykłady z fizyki, oraz w Niemczech praktycznie nieznanego języka greckiego. Dzięki językowi greckiemu mógł zapoznać się z astronomią i astrologią. Został doktorem medycyny w 1466, powrócił do Norymbergi i tu zaczął praktykę lekarską. Po kilku latach został lekarzem osobistym Fryderyka II elektora brandenburskiego. Z powodów zdrowotnych opuścił stanowisko i udał się na południe po czym wrócił do Norymbergi ponownie otwierając praktykę lekarską. Często jednak wyjeżdżał przywożąc z podróży mnóstwo notatek, książek i map. W latach 1470 - 1477 był miejskim lekarzem w Nördlingen gdzie wstąpił do bractwa "Kartäuser im Christgarten". Przeniósł się do Berufsweg koło miejscowości Amberg. Po 1482 roku po raz kolejny powrócił do Norymbergi. Tu w 1485 roku umiera mu pierwsza żona. W 1487 roku żeni się ponownie z Magdaleną Haller ale wkrótce i ona umiera (w 1505). Z obu małżeństw Hartmann Schedel miał dwanaścioro dzieci z tego dojrzały wiek osiągnęło sześcioro. Hartmann Schedel należał do znanych i ważnych osobistości Norymbergi, był człowiekiem zamożnym. Zyski przynosiła mu praktyka lekarska, własne i dzierżawione grunty oraz kamienica czynszowa na ulicy Grodzkiej odziedziczona po krewnym Hermanie Schedlu (między innymi mieszkał tam Albrecht Dürer). W wolnych od praktyki lekarskiej chwilach, gdzieś od 1487 Hartmann Schedel zaczął pisać książkę swojego życia. Podczas podróży sam zdobywał potrzebne materiały, przeglądał biblioteki klasztorne a na uczelniach słuchał wykładów. Jako znany lekarz miał ułatwione kontakty z różnymi podróżnikami. Wkrótce jego pasja była powszechnie znana, zwłaszcza gdy książka stawała się coraz bardziej realna i należało znaleźć konkretnego wydawcę i sponsora. Na szczęście z pomocą zgłosili się Michał Wolgemut, Wilhelm Pleydenwurff, Sebald Shreyer oraz Sebastian Kamermaister. Wspólnie doprowadzili do wydrukowania u Antona Kobergera „Kroniki świata” (Liber Chronicarum).

Zobacz także: