Thumbnail
Bolesław Stawiński (1908 - 1983)
Bolesław Stawiński (1908 - 1983)
Polski malarz, rysownik, pedagog, ur. 1908 w Łodzi, zm. 1983 w Bytomiu. Urodził się w wielodzietnej rodzinie robotniczej, jego bratem był Eugeniusz Stawiński - wieloletni minister w rządach Bolesława Bieruta i Józefa Cyrankiewicza. W 1928 r. rozpoczął naukę w Krakowskiej ASP pod kierunkiem  W. Jarockiego, T. Axentowicza, F. Ruszczyca i W. Weissa. Brał udział w tworzeniu Grypy Krakowskiej, przyjaźnił się z Tadeuszem Kantorem i Marią Jaremą. W okresie międzywojennym wystawiał swoje prace właśnie z Grupą Krakowską w Krakowie oraz we Lwowie, w 1936 roku uczestniczył w krakowskiej wystawie malarzy-secesjonistów. Po II wojnie światowej przeniósł się do Bytomia, z miastem tym związał się na na resztę życia. Był wykładowcą katowickiego oddziału PWSSP we Wrocławiu od 1949 roku. W jego dorobku znajdują się prace zarówno rysunkowe jak i malarskie. Tematem jego prac były kompozycje figuralne, akty, pejzaże, portrety, martwe natury. Malował w technice olejnej, akwarelowej, temperowej. Część jego prac ujawnia inspirację kubizmem i abstrakcjonizmem, przeważnie używał niemal monochromatycznej, zgaszonej palety barw.

Bibliografia:

•  Wielka encyklopedia malarstwa polskiego, Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków 2011

Zobacz także:
7197?size=medium 7194?size=medium 7192?size=medium