Thumbnail
Stanisław Raczyński (1903 - 1982)
Stanisław Raczyński (1903 - 1982)

Malarz, grafik, scenograf. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie w 1926 roku. Naukę kontynuował na uczelniach w Paryżu i we Włoszech. Jego dorobek artystyczny, to głównie drzeworyt, jednak zajmował się także grafiką, plastyką reklamową, ilustratorstwem. Najczęściej podejmował tematykę figuralną i architektoniczną (liczne drzeworyty przedstawiające kościół Mariacki w Krakowie), którą poddawał dekoracyjnej stylizacji. W latach 1927-28 pracował jako scenograf w Teatrze Popularnym w Krakowie, a przez następne dwa lata w tym samym charakterze w Teatrze Wielkim w Poznaniu. W 1930 roku wyjechał na stypendium Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego do Paryża. 


Bibliografia:

• Indeks artystów plastyków absolwentów i pedagogów wyższych uczelni plastycznych oraz członków ZPAP działających w latach 1939-1992, Komitet Leksykonu Artystów Plastyków, Gdańsk-Kraków-Łodź-Poznań-Toruń-Warszawa-Wrocław, 1994

Zobacz także:
7002?size=medium