Thumbnail
Stanisław Raczyński (1903 - 1982)
Stanisław Raczyński (1903 - 1982)
Malarz, grafik, scenograf; studiował w krakowskiej ASP, naukę uzupełniał w Paryżu i we Włoszech; był scenografem teatrów Krakowa i Poznania; uprawiał głównie drzeworyt, pozostając pod wpływem W. Skoczylasa; najczęściej podejmował tematykę figuralną i architektoniczną (liczne drzeworyty przedstawiające kościół Mariacki w Krakowie), którą poddawał dekoracyjnej stylizacji.
Zobacz także:
7002?size=medium 6900?size=medium 6902?size=medium