Thumbnail
Konstanty Szewczenko (1910 - 1991)
Konstanty Szewczenko (1910 - 1991)

Malarz polski urodzony w 1910. Edukację artystyczną rozpoczął w Instytucie Sztuk Plastycznych w Warszawie (1927-1928). Następnie studiował na warszawskiej ASP pod kierunkiem profesorów Felicjana Kowarskiego i Tadeusza Pruszkowskiego (1928-32). Zajmował się głownie malarstwem sztalugowym, najchętniej malował sceny rodzajowe i portrety. Był również scenografem: w latach 1934-35 współpracował z Teatrem Rozmaitości. Współpracował też z wydawnictwem "Atlas" we Lwowie, a także zamieszczał ilustracje w "Kurierze Porannym". Jest autorem portretów Ignacego Mościckiego, Edwarda Rydza-Śmigłego, stworzył cykl zatytułowany: „Polskie typy regionalne” oraz „Typy semickie”. Wystawiał w kraju (1938, Polskie Typy Regionalne, Salon Sztuki, Warszawa; 1947, Wystawa Grupy Artystów Niezależnych) i za granicą (wystawa indywidualna w Galerii G. Tomalskiego w Nowym Jorku, 1964). Jego prace znajdują się w kolekcji Muzeum Wojska Polskiego.

Zobacz także: