9479?size=big
"Miłe spotkanie" - Jerzy Kossak (1886 - 1955)
9480?size=big
"Miłe spotkanie" - Jerzy Kossak (1886 - 1955)
9481?size=big
"Miłe spotkanie" - Jerzy Kossak (1886 - 1955)
9482?size=big
"Miłe spotkanie" - Jerzy Kossak (1886 - 1955)
Tytuł:
Autor:
Cena:
Kategoria: Opis:
"Miłe spotkanie"
Jerzy Kossak (1886 - 1955)
13.500 zł
Kossakowie

olej na sklejce, 1938 rok, 28 x 38 cm, sygnowany i datowany w lewym, dolnym rogu: "Jerzy Kossak | 1938" (sygnatura oryginalna, autorska). Na odwrocie autorskie pieczęcie: "Stwierdzam autentycz | ność tego obrazu | Jerzy Kossak", oraz okrągła pieczątka z herbem Kos i napisem w otoku: "JERZY KOSSAK. Kraków. Pl. Kossaka 4".

Analogiczna praca z 1937 roku o tym samym tytule reprodukowana jest w monografii Kazimierza Olszańskiego pod nr 219 (por. K. Olszański, Jerzy Kossak, Wrocław 1992).

Kontakt w sprawie tego obiektu Kontakt w sprawie tego obiektu

Zobacz także:
9236?size=medium 10036?size=medium 6473?size=medium 9708?size=medium 7339?size=medium