8454?size=big
"Panorama Krakowa" - Leon Wyczółkowski (1852 - 1936)
8455?size=big
"Panorama Krakowa" - Leon Wyczółkowski (1852 - 1936)
Tytuł:
Autor:
Cena:
Kategoria: Opis:
"Panorama Krakowa"
Leon Wyczółkowski (1852 - 1936)
1.500 zł
Cracoviana

autolitografia kredką na papierze, 1915 rok, 19 x 27,5 cm (w świetle passe partout), sygnowana na płycie w prawym, dolnym rogu: "LWyczół". Praca pochodzi z teki "Kraków" wydanej w 1915 roku przez Warszawskie Towarzystwo Artystyczne, druk Jana Cotty. Teka opisana w opracowaniu M. Grońskiej "Grafika w książce, tece, albumie" z 1994 roku pod nr 624.

Kontakt w sprawie tego obiektu Kontakt w sprawie tego obiektu

Zobacz także:
8851?size=medium 3221?size=medium 5673?size=medium 4359?size=medium 6778?size=medium