Thumbnail
Józef Pieniążek (1888 - 1953)
Józef Pieniążek (1888 - 1953)

Lwowski malarz i grafik, uczeń Władysława Skoczylasa i Leona Wyczółkowskiego. Z inspiracji Wyczółkowskiego od 1925 roku Pieniążek na swych licznych obrazach utrwalał ginące już pozostałości dawnego stroju ludowego i innych zabytków dawnej sztuki (kościoły, kaplice), często na tle krajobrazu. W latach 1925-1938 wystawiał swe prace w Warszawie i Krakowie. Był bliskim przyjacielem Emila Zegadłowicza. Specjalizował się w pejzażu miejskim oraz malarstwie krajobrazowym, był członkiem Związku Polskich Artystów Grafików, grupy Dziesięciu Plastyków i grupy Czartak. Po 1945 roku zamieszkał w Krakowie. Jest cenionym autorem miedziorytów i akwafort (Teka sandomierska, Teka krzemieniecka).

Zobacz także: