8657?size=big
"Ulica w Suchej" - Zbigniew Pronaszko (1885 - 1958)
8658?size=big
"Ulica w Suchej" - Zbigniew Pronaszko (1885 - 1958)
Tytuł:
Autor:
Cena:
Kategoria: Opis:
"Ulica w Suchej"
Zbigniew Pronaszko (1885 - 1958)
800 zł
Grafika

autolitografia na papierze, 17,5 x 25 cm, sygnowana monogramem na płycie w prawym, dolnym rogu: "ZP".

Praca pochodzi z Teki Autolitografii Czartaka wydanej w 1928 roku, odbitej w Zakładzie A. Pruszyńskiego w Krakowie. Teka opisana w opracowaniu M. Grońskiej "Grafika w książce, tece, albumie" z 1994 roku pod nr 29.

Kontakt w sprawie tego obiektu Kontakt w sprawie tego obiektu

Zobacz także:
8150?size=medium 9163?size=medium 6602?size=medium 9370?size=medium 7438?size=medium