6898?size=big
"Redaktorzy" - Zygmunt Wierciak (1881 - 1950)
6899?size=big
"Redaktorzy" - Zygmunt Wierciak (1881 - 1950)
Tytuł:
Autor:
Cena:
Kategoria: Opis:
"Redaktorzy"
Zygmunt Wierciak (1881 - 1950)
3.600 zł
Malarstwo polskie

olej na tekturze, 1916 rok, 35,5 x 51 cm, opisany na odwrocie: "Zygmunt Wierciak 1916 r.".

Praca przedstawia redaktorów naczelnych pięciu najważniejszych, najdłużej wydawanych i konkurujących ze sobą krakowskich, przedwojennych dzienników. Od lewej strony widoczni są: redaktor "Czasu", najstarszego pisma o konserwatywnym charakterze; Marian Dąbrowski - redaktor "Ilustrowanego Kuryera Codziennego", popularnego "Ikaca"; Tadeusz Romanowicz - redaktor "Nowej Reformy", dziennika liberalno-demokratycznego; redaktor "Głosu Narodu", dziennika Polskiego Stronnictwa Chrześcijańskiej Demokracji; oraz redaktor socjalistycznego czasopisma "Naprzód".

Kontakt w sprawie tego obiektu Kontakt w sprawie tego obiektu

Zobacz także:
6122?size=medium 7264?size=medium 6223?size=medium 7614?size=medium 6902?size=medium