Thumbnail
Adam Malicki (1897 - 1949)
Adam Malicki (1897 - 1949)

Malarz, kształcił się w Szkole Przemysłu Artystycznego w Krakowie (1915-1921) u Weissa i Fedkowicza, był uczestnikiem walk w czasie I wojny światowej, a także w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Po wojnie do 1927 mieszkał w Paryżu. Podróżował po Europie. Osiadł w Warszawie. Był członkiem Jednorogu, wystawiał w TPSP we Lwowie, w Salonie Garlińskiego, w warszawskim IPS. Krytyka wysoko oceniała jego pejzaże, martwe natury i sceny rodzajowe, podkreślano ich walory kolorystyczne i kompozycyjne.

Zobacz także: